ONNA salat

Norsk, spiseklar salat fra ONNA i matkassen

I en stor lagerbygning utenfor Moss holder innovative ONNA til. Her dyrkes salat hele året, i et såkalt “lukket rom-system" – et beskyttet miljø der alt fra lysforhold og Co2-nivåer kontrolleres nøye for best mulig dyrkningsforhold.

I stedet for å dyrke på store landarealer, slik som tradisjonelt jordbruk, dyrkes salaten hos ONNA vertikalt, i 8-10 etasjer, hvilket innebærer en svært effektiv utnyttelse av arealet. Stine og Cris fra ONNA forteller at de kan dyrke like mye i målområdet på en fotballbane, som tradisjonelt landbruk kan på hele fotballbanen! I tillegg brukes aldri sprøyte- eller plantevernmidler, og salaten trenger derfor ikke å vaskes. Dette gir den en holdbarhet på opptil 3-4 uker i kjøleskap, selv etter at posen er åpnet. Fordi man dyrker innendørs og uten jord, er man heller ikke avhengig av verken jordsmonn, vær eller vind og man kan sikre en mer stabil kvalitet på produktene.

Baby rød ekeblad
Baby Rød Ekeblad er en av salatsortene som dyrkes hos ONNA

For å beholde den spiseklare egenskapen til salaten, må den beskyttes. Derfor er rutinene rundt hygiene svært strenge hos ONNA. Beskyttelsesklær, sko og masker må på, og ingen kommer inn i produksjonslokalene uten å sluses gjennom en lukket luftdusj.

Strenge hygienekrav
Strenge hygienekrav er nødvendige for å sikre den spiseklare egenskapen til salaten.

ONNA startet opp med en ambisjon om å være en innovativ bidragsyter til fremtidens bærekraftige løsninger. Med inspirasjon fra Japan har de tatt i bruk høyteknologiske løsninger for å kunne dyrke innendørs på stor skala hele året i Norge. Og allerede i dag økes produksjonen uke for uke.

Og navnet da? Det har de fått fra våronna – men hos ONNA er det onna hver dag.

I ukene fremover får du salatmixen Mamma Mia fra ONNA i matkassene fra Adams. Salatmixen er en bestselger hos ONNA, og består av en blanding av Baby Crispy, Baby Rød Ekeblad og Baby Butterheads. Mamma Mia-mixen vil forekomme i alle rettene som inneholder salat, fortrinnsvis i uke 14-17. Se etter kategorien “ONNA salat” når du blar gjennom menyen.