Bærekraft hos Adams Matkasse

Bærekraft hos Adams Matkasse

Adams Matkasse skal være et godt miljøvalg. Vi jobber målrettet med å gjøre vår tjeneste så bærekraftig som mulig. Her kan du lese om noen av våre fokusområder.

Matsvinn bilde

Matsvinn ved produksjon og i hjemmet

Ifølge rapporten Klimakur 2030, har reduksjonen av matsvinn et utslippsreduksjonspotensial på 1,5 millioner tonn innen 2030.

Vi tester og næringsberegner alle rettene våre for å kunne sende av gårde riktige porsjonsmengder. På den måten minimerer vi matsvinn i hjemmet. Vi bestiller bare den mengden matvarer vi trenger fra leverandørene, slik har vi minimalt med svinn i dette leddet. Matsvinnet fra produksjonen vår utgjør i dag kun 1,74 g per levert porsjon.

Måltidsplanlegging bilde

Måltidsplanlegging

For å kunne bruke mest mulig norske råvarer, planlegger vi menyene våre etter sesong. Dette reduserer behovet for mer energikrevende dyrking i drivhus, kjøling og transport av ferskvarer.

I rapporten Klimakur 2030, kommer det også frem at en overgang til et kosthold med høyere andel plantebasert mat og fisk, og lavere andel kjøtt, har et utslippsreduksjonspotensiale på nærmere 3 millioner tonn CO2 innen 2030.

Vi har en satsing på velsmakende fiske- og vegetarretter for å gjøre det både enkelt og fristende å spise mer fisk og vegetar for de som ønsker det. I tillegg deltar vi i prosjektet «Norsk vegetar for fremtiden», der formålet er å utvikle flere velsmakende, norskproduserte vegetarprodukter.

Ressursbruk bilde

Ressursbruk

Vi tenker helhetlig når det kommer til å utnytte ressurser, både når det gjelder råvarer hos leverandører, og transport. Vi samarbeider tett med leverandørene, slik at vi får utnyttet mest mulig av råvarene vi sender ut til dere. Eksempelvis sendes kålroten med best kvalitet som hele eller halve biter i matkassene, mens kålroten med små skader brukes til å lage staver, terninger, puréer og liknende. Det som kuttes vekk brukes som dyrefôr. Når det gjelder kjøtt, bruker vi også ofte stykningsdeler som er mindre vanlige i butikk for å utnytte hele dyret. Forsyningskjeden effektiviseres også mest mulig for å minimere kjøring og utslipp.

Emballasje bilde

Emballasje

Emballasje er i mange tilfeller nødvendig for å øke holdbarheten på matvarer, og dermed reduksjonen av matsvinn. Vi optimaliserer emballasjen for å gi matvarene best mulig holdbarhet, og passer samtidig på at de inneholder minst mulig plast. Arbeidet vårt har resultert i en reduksjon på over 30 tonn plast de siste to årene. Vi fortsetter med å jobbe målrettet med blant annet økt bruk av resirkulert plast, å redusere unødvendig bruk av plast, og å designe emballasjen slik at den egner seg best mulig for gjenvinning.