«Plate for Plate» er bistandsprosjektet vårt der vi sammen med kundene våre serverer lunsj til skolebarn i Kenya. Barn som tidligere har vært underernært får gjennom oss helt andre muligheter til å leke og lære for livet. Vil du være med på å gi flere barn lunsj? Bli med og støtt «Plate for Plate»! For hver middagsporsjon du kjøper fra oss i Adams Matkasse gir du også en skolelunsj til et barn i Kenya!
lunch_line

Hvorfor skolelunsjer?

Alle foreldre vet at sultne barn har problemer med å konsentrere seg. I Kenya lever 40 prosent av innbyggerne i fattigdom, og mange familier har jordbruk som er avhengige av regn. Når regnet uteblir og avlingene dør, blir tilværelsen ekstra tøff i disse områdene. I disse periodene kan foreldrene ofte bare tilby barna sine ett lite måltid mat om dagen. Dette måltidet blir gjerne middagen om kvelden.
De aller fleste barna går på skolen, men når de verken får frokost eller lunsj blir det vanskelig for barna å lære. I det tørre jordbruksområdet Tharaka, fire timer nordøst for hovedstaden Nairobi, har lærerne måtte venne seg til at elevene sovner og noen ganger til og med besvimer i løpet av undervisningen på grunn av underernæring.

Som en åttendeklassing på en av skolene som er med på prosjektet sa: «Ingen fungerer med en tom mage!». Mange foreldre holder også barna sine hjemme under de tøffeste jordbruksperiodene fordi barna trengs i arbeidet på gården eller for å passe småsøsken. Spesielt rammer dette jentene. Jentene havner derfor etter i skolearbeidet og gir til slutt opp utdanningen sin. Mange jenter hopper av skolen allerede på ungdomstrinnet.

Slik fungerer det:

Lunsjprosjektet vårt finnes nå på seks ulike skoler i Tharaka. Totalt serverer vi mat til omtrent 5 000 barn. Menyen er enkel og består av mais, bønner og ris. Skolene har selv ansatt en egen kokk for å lage maten. Hver eneste skoledag ved lunsjtid stiller barna seg opp på rekke i skolegården med plastfatene sine som de har tatt med seg hjemmefra.
Samarbeidspartneren IAS (International Aid Service) holder til i Tharaka og organiserer innkjøp av mat, leveranser til skoler og overvåker prosjektet. Adams Matkasse driver «Plate for Plate» sammen med vår svenske partner Linas Matkasse. Vi deler på alle omkostningene som er knyttet til transport og oppbevaring av råvarene.

lunch_line2

Bakgrunn

Vår svenske partner Linas Matkasse har i flere år drevet bistandsvirksomhet i Kenya gjennom å støtte fattige familier med matkasser. I dette arbeidet fulgte man familiens barn til skolen der de møtte hundrevis av barn med behov for mat. Linas Matkasse bestemte seg for å også starte et skolelunsjprosjekt, og da vi i Adams Matkasse fikk spørsmålet om vi ville være med, var svaret selvsagt ja!

lunch_line3

Fantastiske resultater

Både rektorer, lærere og elever på skolene der vi tilbyr lunsj forteller om en radikal forbedring siden prosjektet startet.

Elevene føler seg bedre og orker å konsentrere seg om undervisningen.

Skolematen bidrar til at flere barn kommer seg på skolen ettersom foreldrene prioriterer å sende dem dit når de får mat.

Spesielt jentenes sjanser til å fortsette på skolen øker med skolelunsjprosjektet, ettersom det først og fremst er dem foreldrene holder igjen hjemme for å arbeide. Derfor er også skolelunsjprosjektet en satsning på likestilling!

Barna leker mer. En av lærerne forteller oss at før var skolegården en ganske stille plass siden barna blir slappe av sult. Nå fylles skolegården av lek og latter i hvert eneste friminutt.